کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

۱- جمهوریت نظام جدای از اسلامیت نیست و انکار رای مردم در مقوله انتخابات انکار حاکمیت اسلام در مجموعه نظام است.(امام خمینی ره )

۲- وحدت در اصول یکی از اهرم های امنیت جامعه است و تفرقه در اصول یک عامل ضد امنیتی در کشور است

۳- جامعه فردا جامعه ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست

۴- انتخاب گران واقعی تنها مردم هستند و حاکمان تنها در بستری که مردم میخواهند اجازه حکومت می یابند.

میسر میشود۵- دستیابی به رشد و توسعه متوازن با تقویت افکار عمومی و نشر آرا۶+خدا نیاورد آنروزی را که سیاست ما وسیاست مسولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین وروآوردن وحمایت از سرمایه دارها گردد واغنیا وثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند*

۷+مردم ولی نعمت ما هستند و فلسفه وجودی ما جز خدمت به مردم چیز دیگری نیست.

۸+راه امام راهی میان تحجر و خود باختگی بود (مقام معظم رهبری)

+وظیفه ما و همه دست اندرکاران است که به این مردم خدمت کنیم ودر غم وشادی ومشکلات آنان شریک باشیم که گمان نمیکنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد.

۹ -همت مضاعف یعنی همت برای رسیدن به قله واین هدف نیز با حرف زدن وتمجید کردن بدست نمی آید،بلکه نیازمند ورود حقیقی به میدان کاروابتکاراست وپیشرفت مادی کشور برپایه علم وتولیداست پس همت همه باید چندبرابر شود.(مقام معظم رهبری)

۱۰-ظرفیت کار وتلاش وپیشرفت کشور بسیار بیشتر از ظرفیت کنونی است وباید همت همه چند برابر شود چون ملت ایران همانند جوان با استعدادی است که ظرفیت های فراوانی دارد واگر تلاش لازم را انجام دهد قطعا به قله خواهدرسیدوبه یک ستاره تبدیل خواهد شد.


ارسال شده در: دوشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1389 :: 03:20 :: توسط : امیرخان