کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

مدیریت یعنی تصمیم گیری ونظارت بر اجرای تصمیمات۰ و وظیفه نیروها تصمیم سازی با ارائه پیشنهادها واجرای تصمیم پس از اتخاذ تصمیم از سوی مدیر**(سرجیو زیمن مدیر بازازیابی کوکا کولا


سطوح مختلف تصمیم گیری یک مدیر ( مراحل پنجگانه )

۱-تصمیم من (مدیرارشد)بدون کمک کارکنان ۰که سیاست گزاری است


۲-تصمیم من با کمک شما(تصمیم با مدیر است ولی از نظرات کارکنان وپیشنهادات انان مطلع میشود


۳-تصمیم ما (مسول تصمیم گیری مشخص نیست چون در هر جایی باید یکی رهبری را برعهده گیرد)


- تصمیم شما با کمک من (از سخت ترین تصمیم هاست چون باید قدرت خود را فراموش کند واجازه دهند فرد دیگری تصمیم بگیرد)تصمیم شما بدون کمک من(یعنی اعتماد مدیر به توانایی ها ودانش وبصیرت نیرو که مسولیت را بطور کامل مدیر به او تفویض میکند)در این سطح ومرحله به مخاطب میگوید به این دلیل شما اینجا هستید ومن شما را استخدام کرده ام واجازه داده ایم تحت لوای شرکت تجاری ما کار کنید.این است که شما را باور داریم بروید کارتان را انجام دهید.


تذکر ونکته با اهمیت:در تمام موارد فوق ومراحل پنجگانه(تصمیم گیرنده باید مشخص باشد تا در مقابل تصمیم خود مسولیت داشته باشد.یعنی با اخذ اطلاعات از زیردستان خود تصمیم بگیرد ودر جای خود به کارکنانش تفویض اختیار نماید)

*********************

موارد فوق از سرجیو زیمن: معاون بازار یابی شرکت کوکا کولا

ارسال شده در: دوشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1389 :: 03:06 :: توسط : امیرخان