کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

عوامل موثر بر افسردگی به شر ح ذیل ارائه میشود : 

 

۱- عوامل ارثی و ژنتیکی ۲- تاریخچه خانوادگی افسردگی (مانند یک واقعه مرگ ) ۳- عدم توانایی 

 

فائق آمدن بر اضطراب یا فشار روانی ۴- فقر  ۵- تولد یک کودک یا افسردگی های پس از زایمان 

 

۶- یک بیماری یا جراحت جدی 

 

 

نشانه های افسردگی بالینی : 

 

احساس غم - گریه متناوب -احساساتی شدن متناوب -از دست دادن علاقه نسبت به فعالیتها 

 

-یی که پیشتر مورد علاقه بودند - تغییرات وزن یا اشتها - اختلال در خواب - احساس گناه و - 

 

نومیدی - بی ارادگی واحساس کوفتگی -بیقراری ؛ کاهش فعالیتهای جسمانی و شکایت از درد - 

 

های جسمانی - فکر کردن به خودکشی یا مرگ. 

 

بیماری روانی : 

 

شخصی که روان از هم گسیخته ای داردو هر اختلالی که باعث ایجاد تغییر در احساسات ؛درک تفکر هیجان عاطفه حرکت و هوشیاری و....گردد به گونه ای که باعث ایجاد ناراحتی  برای خود یا دیگران شود میتواند جزیی از یک بیماری روانی باشد. 

 

افراد دارای حالت روانی متعادل : 

 

۱-خوش بینی متناسب ۲- استقلال و ثبات ۳- داشتن نظم و ترتیب و فقدان پریشانی ۴-حس--- 

 

کنجکاوی ۵- رضایت از جنس خود ۶-داشتن قدرت رقابت و همکاری و سازش ۷-اقتدار ؛کنترل عوا 

 

-طف و انعطاف پذیری متناسب ۸- توانایی برقراری روابط صمیمانه ؛قدرت دل بستن و دل کندن- 

 

۹- قدرت تصمیم گیری ۱۰-احترام به نفس ۱۱- احساس رضایت وراحتی در جمع ودر تنهایی  

ارسال شده در: چهارشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1389 :: 15:16 :: توسط : امیرخان