کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

۱- وابستگی یعنی اینکه تقلیدی است یا ابتکاری

۲- محتوای مسایل آموزش و پرورش

۳- سازمان و مدیریت

۴- میزان امکانات

۵-خصوصیات ،انگیزه و ویژگی های دانش آموزان

۶-کیفیت معلمان و انگیزه آنها

۷-روشهای تدریس

۸- نوع و میزان ارتباط میان معلم و دانش آموز

ارسال شده در: پنج‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1389 :: 15:20 :: توسط : امیرخان