کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

                       (شیوه های تدریس اثر بخش و فعال)

آموزش از طریق سوال کردن ، موجب تحریک مهارت های تفکر ، افزایش این مهارت ها در سطوح بالاتر ، توسعه قدرت تجزیه و تحلیل و نظریه پردازی میشود. اگر از این روش به نحو صحیح استفاده شود می توان توانایی های شناختی و خلاق یاد گیرنده را به بالا ترین حد خود هدایت کرد.

به جای

به سمت

1-پرسش از دانسته ها

2-توجه به یاد آوری مطالب

3-تاکید بر پاسخ صحیح

4-توجه به پاسخ های صحیح

5-انتظار یک پاسخ مشخص

6-توجه به نتایج کسب شده

 

1-پرسش از خلا های موجود در دانش

2-توجه به استفاده تازه از آموخته ها و بازسازی مطالب

3-تاکید بر نحوه تفکر و استدلال

4-توجه به پاسخ های غیر معمولی

5-انتظار پاسخ های متعدد و متنوع

6-توجه به فرایند انجام شده

تغییر مسیر روش تدریس و پرسش و پاسخ برای کارایی و اثر گذاری بیشتر

 

ضرورت تغییر روش های آموزشی از فعالیت های معمول به سمت راهکارهای نوین آموزش مستقیم

به جای

به سمت

1- شروع درس تنها با ذکر هدفها

2- یادگیری اجباری و بدون آمادگی

3- توضیح صرف مطالب درسی

4- رقابت و فردگرایی

5- اجرای دقیق سر فصل های از پیش تعیین شده

6- اجرای رویکردهای آموزنده و اثبات شده

7- ارائه مطالب توسط استاد

8- نقش کلیدی محتوای درس

9- تاکید بر پذیرش مطلب

1- طرح سوالات محرک در شروع درس

2- ایجاد انگیزه برای یادگیری

3- ایجاد سوال و ابهام

4- همکاری و یادگیری مشارکتی

5- انعطاف و تنظیم مطالب با توجه به نیاز زیاد یاد گیرنده

6- آزمون و اجرای رویکردهای تازه

7- فعالیت دانش آموز و فراگیر برای یادگیری

8- اهمیت دادن به فرآیند یادگیری

9- تشویق به نقد و بررسی مطالب

 

راههای نتیجه گیری مناسب تر در آموزش نوین مستقیم

1- توجه به ابتکار و نو آوری و خلق تازه ها

2- طرح سوالات بحث انگیز و واگرا

3- ایجاد پیچیدگی و ابهام در مسائل برای یادگیری

4- ایجاد روح تحقیق و جستجو

5- اصالت دادن به فرآیند و چگونگی یادگیری

6- توجه به یافته ها و پدیده های جدید علمی

7- توجه به مسائل ،از چشم انداز های متعدد و متفاوت

8- توجه به تجربه های یادگیرنده در مباحث آموزشی

9- استقبال از سوالات فراگیران

10- اصالت دادن به نحوه تفکر و استدلال

11- بهره گیری کامل از بحث و گفتگو

12- روشن کردن ارتباط مسائل آموزشی با مسائل واقعی زندگی

13- بهره گیری از منابع متعدد آموزشی

14- ایجاد روح همیاری به جای رقابت

15- ایجاد رابطه عاطفی با یادگیرنده

 

منبع :

1- اورلیچ،دونالد.راهبردهای تدریس،ترجمه سیامک رضا مهجور

2- حسینی،افضل السادات.ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن

ارسال شده در: جمعه 3 دی‌ماه سال 1389 :: 18:28 :: توسط : امیرخان