کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

بارم بندی کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی چاپ 1390(سالی واحدی)

جبرانی

نوبت دوم

نوبت اول

درس ها

4

5

7

اول - دوم - سوم

5/3

5/5

چهارم - پنجم

5/2

5/5

ششم - هفتم

5/3

2

هشتم

3

---

نهم

4

7

---

دهم – یازدهم - دوازدهم

5/2

5

---

سیزدهم - چهاردهم

20 نمره

20 نمره

20 نمره

جمع

نوشته شده توسط صفری  | لینک ثابت | یک نظر

ارسال شده در: پنج‌شنبه 10 آذر‌ماه سال 1390 :: 19:27 :: توسط : امیرخان