کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

بارم بندی درس کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی 2

جبرانی

نوبت دوم

نوبت اول

درس ها

فصل

5

3

5/2

اول

اول

5/2

دوم

3

سوم

3

چهارم

10

2

3

پنجم

دوم

3

ششم

3

هفتم

2

هشتم

2

نهم

5/2

دهم

5/2

یازدهم

5

2

دوازدهم

سوم

2

سیزدهم

2

چهاردهم

20 نمره

20 نمره

20 نمره

جمع

نوشته شده توسط صفری  | لینک ثابت | نظر بدهید

ارسال شده در: پنج‌شنبه 10 آذر‌ماه سال 1390 :: 19:31 :: توسط : امیرخان