کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

مفاهیم کلیدی درس 11 :

هویت ایرانی بازگشت به خویشتن- هویت دینی هویت اسلامی خود باختگی فرهنگی غرب زدگی.

 

 

خلاصه درس 11 :

1-    زبان فارسی دومین زبان فرهنگی جهان اسلام است.

2-     هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام ، هویت دینی و آمیخته با اساطیر است .

3 با پذیرش ارزشهای توحیدی اسلام ، هویت ایرانی به صورت هویت اجتماعی بخشی از جهان اسلام درآمد .

4 متفکران ایرانی در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب فکر بازگشت به خویشتن را مطرح کردند.

 5 انقلاب اسلامی ایران موجب بازگشت فرهنگ ایرانی به خویشتن الهی و توحیدی شد.

 6- انقلاب اسلامی ایران موجب گردید اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید در جهان مطرح شد.

 

نمونه سوالات درس 11 با تکیه بر سوالات  فرا دانش :

1-    1-انقلاب اسلامی چه تاثیری بر احیای هویت جهان اسلام داشته است ؟

2-   2- معمولا در چه فرهنگ هایی افراد از حقیقت انسانی خود دور می مانند ؟

3-   3- اسلام چه تاثیری در هویت ایرانی گذاشته است ؟

4-   4- نوع واکنش فرهنگ اسلامی در مواجهه با جنگ های صلیبی و حمله مغولان چگونه بود ؟

5-   5- تاثیر جهان غرب بر هویت ایرانی را تشریح کنید ؟

6-     6-واکنش متفکران ایرانی در مقابل رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب چه بود ؟

.

مفاهیم کلیدی درس 12 :

« قدرت  اقتدار  قدرت فردی  قدرت اجتماعی  مقبولیت  مشروعیت »

 

خلاصه درس 12 :

-         اساس مقبولیت قدرت ، خواست و اراده کسانی است که قدرت بر آنها اعمال می شود.

-         قدرت انسان به دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم می شود.

-         هر موجودی بتواند کاری را با اراده و آگاهی انجام بدهد ، دارای قدرت است .

-         قدرت اجتماعی زمانی بوجود می آید که انسان بتواند بر اراده جمعی ازمردم دیگر تاثیر بگذارد.

-         قدرت فردی انسان محدود است زیرا انسان نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف کند.

-         هر قدرتی که بدون زور و اجبار و با رضایت طرف مقابل بدست آید دارای مقبولیت است .

-         اقتدار قدرتی است مورد پذیرش رسمی مردم باشد و با مقبولیت همراه باشد.

-         مشروعیت یعنی قدرتی که مطابق قانون و حکم الهی باشد یعنی بر اساس شریعت باشد و مطابق حق و مخالف باطل باشد.

 

سوالات درس 12: ( با تکیه بر سوالات فرا دانش )

1-    در چه صورتی میگوییم یک موجود انسانی دارای قدرت است ؟

2-    چرا انسان کنشگری قدرتمند محسوب می شود و بگویید قدرت اجتماعی چگونه پدید می آید ؟

3-    تنها راهی که افراد فعالیت ارادی خود را مطابق اراده و میل ما انجام دهند چیست ؟

4-    منظور از تبعیت با کراهت و تبعیت با رضایت چیست ؟

5-    اقتدار یعنی چه ؟ تعریف کنید .

6-     مقبولیت و مشروعیت را مقایسه کنید ( دومورد ).

7-    در چه حالتی قدرت مشروع و در چه صورتی غیر مشروع است ؟

8-    اقتدار غیر مشروع چگونه شکل می گیرد ؟

9-    در چه حالتی قدرت مشروع فاقد مقبولیت شکل می گیرد ؟ با مثال شرح دهید .

10- در چه صورتی مشروعیت و مقبولیت با یکدیگر جمع می شود ؟

 

    خلاصه درس 12 :

   می دانیم که برای تاثیر گذاری بر دیگران و بر عهده گرفتن مسئولیت ها با توجه به نوع شغل و گستره آن احتیاج به مقداری از قدرت داریم تا به اهداف برسیم که در شرایط مختلف درجه ی آن فرق می کند وهنگامی که انسان بخواهد برای رسیدن به اهداف خود اراده ی دیگران را تحت تاثیر خود قرار دهد و آنان را در جهت اراده ی خود به خدمت بگیرد قدرت اجتماعی پیدا می شود و لازم می گردد و تنها راه جلب نظر دیگران مطابق اراده ما جلب نظر دیگران در تبعیت از دستورات است و بپذیرد مطابق آنچه از او می خواهیم عمل کنیم که به آن تیعیت با کراهت می گویند ولی اگر با میل درونی خودش و بدون استفاده از زور و با رضایت او از اراده دیگران پیروی کند تبعیت با رضایت می گویند و اگر بدون زور و اکراه و با رضایت فردی باشد مقبولیت در قدرت مطرح می شود که مطابق خواست و اراده خودشان است ولی اگر بر مبنای حق و باطل و موافق حکم و قانون الهی و تشریعی خداوند بکار گرفته شود به آن قدرت مشروع می کنند که می شود مقبولیت و مشروعیت با یکدیگر هم جمع شوند

ارسال شده در: یکشنبه 11 دی‌ماه سال 1390 :: 23:55 :: توسط : امیرخان