کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

۱-امنیت سرمایه ومالکیت        ۲-جلوگیری از مداخلات گروههای سیاسی بدون علم کافی اقتصادی


۳-نظام سالم قضایی و سیاسی      ۴- نظام پولی وبانکی کارآمدوتصمیم گیری باثبات بانک مرکزی


۵-قابلیت بازگشت سرمایه وسودآوری معقول آن    ۶-آزادی تجارت وقوانین مناسب و امروزی برای جلب سرمایه های خارجی

۷-جلوگیری از فرار سرمایه های ایرانیان داخل کشور وفراهم کردن قانونی آرامش خاطر آنها

ارسال شده در: پنج‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1389 :: 19:51 :: توسط : امیرخان